Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 13. novembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium).

Predpokladaný nástup: august 2018.

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. apríla 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia.  [pdf] (121.96 kB)
Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2018 [pdf]
Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 8 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ č. 378/2015 Z.z.) vyhlasuje 19. marca 2018 prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Nástupný termín: 2. júla 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu prostredníctvom regrutačnej skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 27. apríla 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2018 [pdf] (100.77 kB)
Výberové konanie 3P/2018 - čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 20. marca 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba

Názov funkcie: čakateľ

Predpokladaný nástup: august 2018 a október 2018

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 17. apríla 2018.
Výberové konanie 3P/2018 - čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (214.53 kB)

Skočiť na menu
Share