Preskocit navigáciu
Výberové konanie 4DS/2017- na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 3. apríla 2017 výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:
Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z.
Predpokladaný nástup: júl a august 2017
Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 25. apríla 2017. Výberové konanie 4DS/2017-  na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov   [pdf] (262.73 kB)

Skočiť na menu
Share