Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu čakateľ roty základného výcviku. 3P/2017 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 21. marca 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: čakateľ roty základného výcviku

Predpokladaný nástup: august 2017

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 13. apríla 2017. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na funkciu čakateľ roty základného výcviku. 3P/2017 [pdf] (102.61 kB)
Výberové konanie 4DS/2017- na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 3. apríla 2017 výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:
Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z.
Predpokladaný nástup: júl a august 2017
Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 25. apríla 2017.
Výberové konanie 4DS/2017-  na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov   [pdf] (262.73 kB)

Skočiť na menu
Share